BDO
baza danych odpadowych

BDO - baza danych odpadowych

Baza Danych Odpadowych to temat, który rodzi wiele pytań i wątpliwości. Aby dopełnić wszystkich prawnych obowiązków w firmie, warto dokładnie zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rejestru.

BDO dla firm – czym jest?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to system teleinformatyczny składający się między innymi z funkcjonującego od 2018 roku rejestru BDO dla firm. Rejestr ten gromadzi podmioty które:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).


Od 2020 roku został poszerzony o dodatkowe moduły: ewidencji oraz sprawozdawczości odpadów. Baza ma na celu zwiększenie kontroli nad gospodarką odpadami, a więc przede wszystkim walkę z dzikimi wysypiskami oraz dopilnowanie właściwego przebiegu recyklingu. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, kto musi się rejestrować w BDO.

Kto musi się zarejestrować w Bazie Danych Odpadowych (BDO)?

Obowiązek wpisu do BDO obejmuje przedsiębiorstwa:

  • wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję odpadów,
  • wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, baterie lub akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz opony,
  • a także producenci, importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Elektroniczny rejestr BDO przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencjonowanie odpadów odbywa się nie w formie papierowej jak dotychczas, a wyłącznie elektronicznie. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu w rejestrze BDO przedsiębiorców wiąże się z sankcjami w wysokości od 5 tys. do 1 mln zł.

Zachęcamy do powierzenia obowiązku związanego z ewidencjonowaniem opadów swojej działalności naszej firmie. Mogą być Państwo pewni terminowego wypełnienia wszystkich obowiązków.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności.